Nasza historia

Punkt Wymiany Ruchu został powołany do życia w wrześniu 2009 r., mając na celu świadczenie profesjonalnych usług wymiany ruchu IP dla dostawców internetowych oraz dostawców treści na zasadzie peeringu.

Punkt został uruchomiony oficjalnie w listopadzie 2009 roku, w budynku Biprostalu, przy ulicy Królewskiej 57, gdzie znajdują się POP’y większości krakowskich operatorów. Projekt działa pod patronatem firmy Connected Sp. z o.o., która podjęła się pełnić funkcję zarządzania i koordynacji działania Punktu.
Inicjatywa ma charakter otwarty dla wszystkich dostawców treści oraz dostępu do Internetu, bez klasyfikacji ruchu na ruch komercyjny i edukacyjny.

Technika

Krakowski Punkt Wymiany Ruchu CIX został zbudowany w oparciu o wydajne przełączniki firmy Extreme Networks. Dystrybucją tras transparentnie zajmuje się nadmiarowy system dwóch Route Serwerów, zapewniając w ten sposób wysoką niezawodność.

Dostępność roczna 99,999%

Zalety uczestnictwa w CIX


Jeden port w urządzeniu

Jeden port styku z wieloma Operatorami – oszczędność zasobów telekomunikacyjnych Twojego przedsiębiorstwa.


Mniejsze wydatki inwestycyjne

Uproszczona struktura dostępu do innych sieci – zmniejszenie nakładów inwestycyjnych przy budowie infrastruktury dostępowej do wielu Operatorów.


Oszczędność „zasobów ludzkich”

Sprawna obsługa serwisowa – oszczędność czasu i zwiększenie stabilności funkcjonowania infrastruktury z zachowaniem pełnego monitoringu 24/7/365.


Poprawa efektywności routingu

Nielimitowany ruch pomiędzy uczestnikami – zmniejszony do minimum czas transmisji pakietów i długości tras – wydajniejsza infrastruktura, przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów zakupu łącz operatorskich.


Dostęp do usług tranzytowych

 Skalowalna oraz nadmiarowa infrastruktura międzymiastowa – zapewnienie wydajnej transmisji danych do zasobów zagranicznych i krajowych.


Rozszerzenie współpracy Operatorów

Wspólny wkład w rozwój sieci Internet – wzrost zadowolenia Klientów z przełożeniem na wzrost sprzedaży usług.

Back to Top

Status

Aktualnie nie jesteś zalogowany.